قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 به سوي تو

آيت‌اللّه محمدتقى مصباح يزدى

تدوين و نگارش:

کريم سبحاني

 

مصباح يزدي، محمدتقي، 1313 ـ

به سوي تو / مؤلف: محمدتقي مصباح يزدي، تدوين و نگارش: کريم سبحاني، ـ قم، انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1383.

384 ص. (انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 216؛ اخلاق؛ 23).

فهرست‌نويسي براساس اطلاعات فيپا.

کتاب‌نامه به صورت زيرنويس.

1. نماز. 2. خداشناسي. الف. انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره). ب. عنوان.

9 ب 54 م / 186 BP

کتابخانه ملي ايران         41647- 83 م


  •  به سوي تو
  • مؤلف: آيت‌الله محمدتقى مصباح يزدى
  •  تدوين و نگارش: كريم سبحاني
  •  ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)
  • چاپ: ظهور
  •  نوبت و تاريخ چاپ: اول؛ زمستان 1383
  • شمارگان : 3000 قيمت: 2900 ريال

دفتر مرکزي پخش: قم، خيابان شهداء، کوي 24، پلاک 38

تلفن و نمابر: 7742326

كليه حقوق براى ناشر محفوظ است

شابك: 65 ـ 045 ـ 411 ـ 964

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول: نماز جلوه‌اى از معرفت خدا
جلسه دوم: راهكار درك عظمت خداوند
جلسه سوم: جستارى در بحث توحيد
جلسه چهارم: جستارى در بحث نبوت
جلسه پنجم: جايگاه و ويژگى هاى نماز
جلسه ششم: راهكار توجه قلبى به خدا در نماز
جلسه هفتم: جستارى در مراتب نيت و عبادت خدا
جلسه هشتم: سازوكارهاى تحصيل اخلاص و قصد قربت در نماز
جلسه نهم: جايگاه قرآن در نماز
جلسه دهم: قلمروشناسى معرفت خداوند
جلسه يازدهم: مقام حمد و ستايش خداوند
جلسه دوازدهم: ربوبيت الهى و تدبير جهان
جلسه سيزدهم: تجلى رحمت الهى در آفرينش و تدبير جهان
جلسه چهاردهم: تجلّى عبوديت در نماز (1)
جلسه پانزدهم: تجلّى عبوديت در نماز (2)
جلسه شانزدهم: جايگاه هدايت در نماز (1)
جلسه هفدهم: جايگاه هدايت در نماز (2)
جلسه هجدهم: جايگاه هدايت در نماز (3)
جلسه نوزدهم: جايگاه هدايت در نماز (4)
جلسه بيستم: جايگاه نعمت الهى در نماز
جلسه بيست و يكم: رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (1)
جلسه بيست و دوم: رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (2)
جلسه بيست و سوم: رهيافتى به حقايق و معارف سوره توحيد (3)
معرفی

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org