لبنانملاقات با سيد حسن نصرالله، دبير کل حزب الله لبنان- 21/08/85

ملاقات با سيد حسن نصرالله، دبير کل حزب الله لبنان- 21/08/85

بازديد از مناطق جنگ 33 روزه و مزار شهدا ـ ‌منطقه صور ـ 22/08/85

بازديد از مناطق جنگ 33 روزه و مزار شهدا ـ ‌منطقه صور ـ 22/08/85

بازديد از مناطق جنگ 33 روزه و مزار شهدا ـ ‌منطقه صور ـ 22/08/85

بازديد از مناطق جنگ 33 روزه ـ ‌منطقه صور ـ 22/08/85

ديدار با گروهي از رزمندگان حزب‌الله ـ منطقه عيتا الشعب ـ 22/08/85

ديدار با گروهي از رزمندگان حزب‌الله ـ منطقه عيتا الشعب ـ 22/08/85

ملاقات با گروهى از روحانيون حزب‌الله ـ بيروت ـ 22/08/85