قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

سوال :

دنيا محلي مي‌باشد که در آن انسان مي‌تواند به تکامل برسد يا پيشرفت نمايد يا پس رفت نمايد و به طور کلي و خلاصه مي‌تواند مسيري را طي نمايد.حال به فرض شخصي بعد از مرگ توانست به بهشت راه پيدا کند، طبق اوصافي که از بهشت هست آنجا باغهائي زيبائي دارد، درختان و نهرهائي رويائي دارد، و خداوند نيز وعده داده است که آدمي تا ابد در اين مکان به خوشي به‌سر خواهد برد. حال سئوال اينجاست آيا انسان در چنين محيطي لحظات را به بطالت نخواهد گذراند؟ در چنين مکاني بخشش -نيکوئي-گذشت -ايثار-مهرباني و غيره معني ندارد، در صورتي که اينان از صفات الهي انسان هستند. اگر بگوئيم که انسان در بهشت به عبادت دست خواهد زد که مانند فرشتگان مي‌گردد و آنان مقامشان از انسان کمتر است و انسان نبايد تنزل کند.

پاره‌اي از ارزش‌ها مشروط به شرايط خاصي است که تنها در عالم دنيا فراهم مي‌شود، مانند: ايثار، ظلم‌ستيزي و نظاير آنها. اما در جهان آخرت که ظالمان به سرانجام خود رسيده‌اند و عملاً‌ ظلمي وجود ندارد، جايي براي جهاد و مبارزه با ظلم و ظالم نخواهد بود. چنان که هر کسي مستحق نعمتي باشد بيش از استحقاقش بهره‌مند خواهد بود و در چنين شرايطي فداکاري و ايثار مفهومي نخواهد داشت. ارزش‌هايي که در چنان عالمي وجود دارند ارزش‌هايي ثابتند که مقيد به وجود مظلوم و فقير و مانند آنها نيستند، مانند: ارزش معرفت، شکرگزاري، عبادت، و.... اما اين که نوشته‌ايد اينها صفات فرشتگانند و مرتبه انسان بالاتر از فرشتگان است، بايد توجه كرد كه اولا هر فرشته‌اي از مرتبه‌اي از اين امور بهره‌مند است؛ ولي انسان‌هايي يافت مي‌شوند که در همين ارزش‌ها گوي سبقت را از آنان مي‌ربايند. و ثانياً چنان نيست که هر انساني از هر فرشته‌اي برتر باشد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org