قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

 

آگاهي و پويايي در مسايل سياسي

امروزه فردگراييِ مفرطي بر غرب سايه افکنده و ارتباطات فردي و اجتماعيِ افراد با يکديگر بسيار ناچيز است؛ چنان‌که دو همسايه يا دو همکلاسي و حتي اعضاي يک خانواده از حال يکديگر چندان اطلاعي ندارند. در اين جوامع همچنين درصد مشارکت مردم و حتي نسل جوان در امور سياسي و اجتماعي بسيار کم و ناچيز است، به گونه‌اي که دانشجويان دانشگاه‌ها و مراکز علمي و آموزشي که بالطبع انتظار مي‌رود که در امور سياسي و اجتماعي حساس‌تر و فعال‌تر باشند، در قياس با جوانان و بلکه نوجوانان ما اطلاعات اجتماعي و سياسي‌شان قابل توجه نيست.

اما نبايد تصور کرد که اين وضعيت، معلول طبع مردمان مغرب‌زمين يا جغرافياي آن کشورهاست، بلکه اربابان قدرت و ثروت براي حفظ مطامع و منافع خويش همواره مي‌کوشند تا شرايطي پديد آورند که چيزي يا کسي سدّ راهشان نشود. آنان براي رسيدن به اين هدف حتي به مردمان جوامع خودشان رحم نمي‌کنند و مي‌کوشند تا

همواره ايشان را در گونه‌اي تخدير سياسي اجتماعي و فردي فرو برند و آنان را چنان سرگرم سازند تا فرصتي براي انديشيدن در مسايل سياسي و اجتماعي و آنچه بر آنان مي‌گذرد نيابند.

در جوامع غربيْ مسايل سياسي، اجتماعي، انساني و ارزش‌ها جايگاهي ندارند، و اقليت حاکم بر ملت‌ها همواره سعي مي‌کنند حتي مردم و جوانان خودشان را از طريق مشروبات الکلي، مواد مخدر، سکس و ديگر سرگرمي‌ها از مسايل مهم دور نگهدارند، و به اين ترتيب همواره مردمانِ اين کشورها به گونه‌اي عميق تحميق مي‌شوند. دستگاه حاکم و صاحبان قدرت افراد تيزهوش و استعدادهاي درخشان را شناسايي و براي پرورش و شکوفايي آنها سرمايه‌گذاري مي‌کنند تا براي حفظ و بقا و بسط سلطه و ثروت خويش از آنها بهره بکشند، و از همين روست که در نسل امروز غرب نيوتون و انيشتيني پديد نمي‌آيد و بسياري از نخبگان و متخصصان و صاحب‌نظران بزرگ در اين کشورها از کشورهاي شرقي‌اند؛ به گونه‌اي که بزرگ‌ترين کارشناسان و تکنولوژيست‌هاي آنان ايراني، هندي و چيني‌اند. گفتني است شمار اساتيد ايراني‌اي که فقط در آمريکا تدريس مي‌کنند از کل استاداني که در خود ايران تدريس مي‌کنند بيشتر است. بسياري از مخترعان و مکتشفان بزرگ و کساني که مشاغل بسيار حساس را در امور نظامي سِرّي را در اختيار دارند ايراني يا شرقي‌اند.

به هر روي، همان‌گونه که گذشت، دستگاه حاکم و صحنه‌گردانان سرمايه و قدرت در غرب همواره مي‌کوشند تا همه تهديدهاي ضد خود را مهار يا نابود سازند و يکي از مهم‌ترين اين تهديدها، آگاهي و هشياري مردم جوامع خودشان، و نيز ملت‌هاي تحت سلطه آنهاست؛ و خطرناک‌تر از اين دو، جوامع و ملت‌هايي هستند که در دنيا به منزله الگويي بالفعل يا بالقوه‌ براي مقابله با اين زرمداران و سلطه‌طلبان شناخته مي‌شوند. بر اين اساس، دشمنان ما براي تبديل ملت مسلمان ايران به جامعه‌اي شبيه جوامع خودشان سرمايه‌گذاري مضاعف مي‌کنند. بنابراين يکي از رسالت‌هاي بسيجي آن است که در وهله نخست در مسايل سياسي و اجتماعي پويا و فعال باشد و همواره آگاهي خود را از جريان‌هاي اجتماعي و سياسي ايران و جهان به‌روز کند. همچنين در مرحله بعد در حفظ شادابي و تازگي و پوياسازي جامعه نيز در اين امور همت کند، تا جامعه‌اي آگاه و هشيار داشته باشيم که دين‌ستيزان و جهان‌خواران همواره آن را سدّي شکست‌ناپذير در برابر خودشان بيابند.

ان شاء الله

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org