قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ مکتب اخلاقی برتر1398/02/18قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوم؛ ویژگی‌های مکتب اخلاقی اسلام1398/02/19قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سوم؛ نهادهای ضروری برای زندگی اجتماعی انسان1398/02/20قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهارم؛ اخلاق اجتماعی اسلام؛ مسایلی برهانی1398/02/21قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پنجم؛ معرفت خدا؛ مبنای اخلاق اجتماعی اسلام1398/02/22قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه ششم؛ اخلاق اجتماعی اسلام، مقدمه قرب الهی1398/02/23قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفتم؛ روش‌های تربیت اخلاقی و ضروری‌تری حق اجتماعی در اسلام1398/02/24قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هشتم؛ انگیزه‌های سلب حیات، و روش تربیتی اسلام1398/02/25قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نهم؛ روش‌های تربیتی اسلام در مبارزه با شرور اجتماعي1398/02/26قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دهم؛ عدل و احسان؛ دو رکن ارزش‌های اجتماعی اسلام1398/02/27قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه یازدهم؛ ملاک ارزش‌گذاری رفتارهای اجتماعی در اسلام1398/02/28قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوازدهم؛ فرهنگ غربی در تعارض با نظام حقوقی و اخلاقی اسلام1398/03/08قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سیزدهم؛ برتري نظام اخلاقی اسلام1398/03/09قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهاردهم؛ حق و تکلیف در غرب و اسلام1398/03/10قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پانزدهم؛ گستره ارزش‌های اخلاقی از دیدگاه اسلام1398/03/11قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه شانزدهم؛ جمع‌بندی مباحث1398/03/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفدهم؛ مروری بر مشخصات نظام اخلاقی اسلام1398/06/27قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هجدهم؛ زندگی اجتماعی یا انزواطلبی؟1398/07/03قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نوزدهم؛ ملاک ارزش‌ زندگی اجتماعی در اسلام1398/07/10قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیستم؛ الزامات زندگی اجتماعی1398/07/17قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ویکم؛ تأثیر نگاه دینی به هستی و انسان در عمل و تربیت1398/07/24قم، دفتر مقام معظم رهبری

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org