قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ نقش عوامل سلبی در عدم التزام به ایمان1397/02/28قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوم؛ معنای هوای نفس1397/02/29قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سوم؛ هوای نفس؛ خوب یا بد؟!1397/02/30قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهارم؛ آثار شوم پیروی از هوای نفس1397/02/31قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پنجم؛ بایدها و نبایدهای روایات درباره هوای نفس1397/03/01قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه ششم؛ مراتب مخالفت با هوای نفس1397/03/02قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفتم؛ دنیا و دنیاطلبی1397/02/03قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هشتم؛ روش‌های تربیتی قرآن در مذمت دنیا(1)1397/03/04قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نهم؛ روش‌های تربیتی قرآن در مذمت دنیا (2)139/03/05قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دهم؛ دنیا، از مانع تا پل آخرت1397/03/06قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه یازدهم؛ دنیا در مقایسه با آخرت1397/03/07قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوازدهم؛ اهل دنیا و اهل آخرت1397/03/08قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سیزدهم؛ دنیاشناسی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام 1397/03/09قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهاردهم؛ دنیاشناسی از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام (2)1397/03/10قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پانزدهم؛ وجوه خیر و شرّ دنیا1397/03/11قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه شانزدهم؛ دنیاطلبی؛ مخالف سیره پیامبران1397/03/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفدهم؛ حقارت دنيا در نگاه پیامبر اکرم و امیرمؤمنان‌1397/03/13قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هجدهم؛ دنیاگریزی از نگاه امیرالمؤمنین‌علیه‌السلام1397/03/14قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نوزدهم؛ فاصله دنیامداری با آخرت‌خواهی1397/03/15قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیستم؛ چه باید کرد؟1397/03/16قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ویکم؛ شیطان‌شناسی1397/03/17قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ودوم؛ درس‌های رانده شدن ابلیس1397/03/19قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وسوم؛ راه‌های تسلط شیطان بر انسان1397/03/20دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وچهارم؛ دام‌های شیطان1397/03/21دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وپنجم؛ صراط مستقیم؛ آماج دسیسه‌های شیطان1397/03/22قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وششم؛ درجستجوی طرحی عملی برای تربیت انسان1397/03/23قم، دفتر مقام معظم رهبری

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org