قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ نقش هدف در ارزش فعل اختیاری1396/07/19قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوم؛ فرایند شکل‌گیری و استمرار نیت اخلاقی1396/07/26دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سوم؛ ارتباط و مراتب حُسن و لذت1396/08/03قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهارم؛ معیار حُسن و ارزش در اسلام1396/08/10قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پنجم؛ تعریف اخلاق اسلامی1396/09/08قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه ششم؛ کاربردهای عقل و نفس، قلب و صدر1396/09/15قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفتم؛ معنا و مراتب قرب به خدا1396/09/22قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هشتم؛ قلمرو ارزش‌های اخلاقی1396/09/29قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نهم؛ ضامن اجرا در ارزش‌های اخلاقی1396/10/06قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دهم؛ روش خداوند در تربیت اخلاقی1396/10/13قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه یازدهم؛ رابطه دین واخلاق (1)1396/10/20قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوازدهم؛رابطه دین و اخلاق(2)/ قلمرو دین تمام زندگی انسان است1396/10/27قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سیزدهم؛ اصول اعتقادات، پایه‌های ارزش اخلاقی1396/11/04قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهاردهم؛ رابطه علم و ایمان1396/11/11قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پانزدهم؛ اسلام و ایمان1396/11/18قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه شانزدهم؛ اسلام و ایمان(2)1396/11/25قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفدهم؛ متعلق ایمان1396/12/09قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هجدهم؛ تقابل ایمان و کفر1396/12/16قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نوزدهم؛ عوامل شدت و ازدیاد ایمان1396/12/23قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیستم؛ لوازم ایمان از منظر روایات1397/01/22قم؛ دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ویکم؛ مؤلفه‌ها و نشانه‌های کمال ایمان1397/01/29قم، دفتر مقام‌ معظم رهبری
جلسه بیست‌ودوم؛ دروازه‌های ورودی و خروجی ایمان1397/02/05قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وسوم؛ محبت؛ رکن دوم ایمان1397/02/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وچهارم؛ اسلام رحمانی، ایدئولوژی حزب الشیطان1397/02/19قم، دفتر مقام معظم رهبری

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org