قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ تعریف اخلاق، سیاست و اسلام1396/03/10قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوم؛ رابطه اخلاق و سیاست1396/03/11قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سوم؛ رابطه اخلاق و سیاست از نظر اسلام1396/03/12قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
چلسه چهارم؛ لذت و مصلحت1396/03/13قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پنجم؛ رفع نیازهای معنوی، مهم‌ترین وظیفه حکومت در اسلام1396/03/14قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه ششم؛ سعادت اخروی، هدف نهایی سیاست‌ورزی1396/03/15قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفتم؛ قانون و سلسله مراتب قانون‌گذاری1396/03/16قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هشتم؛ اخلاق قانون‌گذاران و مجريان قانون1396/03/18قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه نهم؛ حق معلولان و مستضعفان1396/03/19قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دهم؛حق خدا، منشأ همه حق‌ها1396/03/20قمٰ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه یازدهم؛ کاربردهای حق در قرآن1396/03/21قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوازدهم؛ ملاک اهمیت حقوق1396/03/22قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سیزدهم؛ رابطه متقابل مردم و زمامدار1396/03/23قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهاردهم؛ حق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام1396/03/24قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پانزدهم؛ حقوق متقابل مردم و زمامدار از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام(2)1396/03/25قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه شانزدهم؛ آیا مبنای ولایت و حکومت، نظر مردم است؟1396/03/26قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفدهم؛ مبنای حکومت و ولایت از دیدگاه حضرت علی علیه‌السلام1396/03/27قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هجدهم؛ صبر کُشنده امیرالمؤمنین یا همکاری دمکراتیک؟!96/03/28قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نوزدهم؛ بایسته‌های حاکم اسلامی از نظر امیرمؤمنان‌علیه‌السلام1396/03/29قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیستم؛ سازش با دشمن از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام1396/03/30قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ویکم؛ فضای حاکم بر جامعه در زمان امیرمؤمنانعلیه‌السلام1396/03/31قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ودوم؛ برخورد امیرمؤمنان نسبت به یاران بي‌اراده، رقیبان و زیاده‌خواهان1396/04/01قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وسوم؛ جایگاه رأی اکثریت در مشروعیت حکومت از نگاه امیرمؤمنان‌علیه‌السلام1396/04/02قم، دفتر مقام معظم رهبری

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org