قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

پیوندهای مرتبط >>> کتاب: پند جاوید جلد اول

                                        کتاب: پند جاوید جلد دوم

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول: پند آسمانی1374/6/29قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوم: ارزش‌های بنیادین1374/7/5قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سوم: حالات قلب (1)1374/7/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهارم: حالات قلب (2) 1374/7/19قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پنجم: از عبرت تا غفلت1374/7/26قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه ششم: راه سعادت1374/8/4قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفتم: جهاد فرهنگی 1374/8/10قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هشتم: علم و عمل1374/8/17قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نهم: پناه امن الهی1374/9/1قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دهم: تربیت1374/9/8قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه یازدهم: خوشه‌های تجربه1374/9/27قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوازدهم: علم‌اندوزی1374/10/6قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سیزدهم: حقیقت دنیا1374/10/13قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهاردهم: غرور1374/10/13قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پانزدهم: ادب معاشرت1374/10/20قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه شانزدهم: سرمشق زندگی1374/12/9قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفدهم: ارتباط با خدا (1)1374/12/23قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هجدهم: ارتباط با خدا (2)1374/12/29قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نوزدهم: دعا (1) 1375/2/5قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیستم: دعا (2)1375/2/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ویکم: یاد مرگ1375/2/19قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ودوم: دنیا و آخرت1375/2/26قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وسوم: آیین زندگی1375/6/28قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وچهارم: هم‌نشین شایسته1375/7/4قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وپنجم: آفت ارتباط‌های اجتماعی1375/7/11قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وششم؛ اعتصام قلب1375/8/2قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وهفتم: آرزوهای طولانی1375/8/9قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌وهشتم؛ دل صاف1375/8/16قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بیست‌ونهم؛ جایگاه تجربه در زندگی انسان1375/8/30قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌ام: فرصت‌های طلایی 1375/9/7قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌ویکم: ریشه برتری‌طلبی1375/9/16قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌ودوم: خطر و حذر 1375/9/28قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌وسوم: روابط اجتماعی1375/10/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌وچهارم: آداب رفاقت (1)1375/12/1قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌وپنجم: آداب رفاقت (2)1375/12/8قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌وششم: آداب رفاقت (3)1375/12/15قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌وهفتم: انواع روزی1375/12/22قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌وهشتم: دنیای ایده‌آل1376/1/20قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سی‌ونهم: درس تاریخ (1)1376/1/27قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهلم: درس تاریخ (2)1376/2/3قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهل‌ویکم: از انسانیت تا... 1376/2/10قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهل‌ودوم: حق‌شناسی1376/2/31قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهل‌وسوم: از فضیلت تا رذیلت1376/3/7قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهل‌وچهارم: اهمیت رفیق خوب در زندگی انسان1376/3/21قم، دفتر مقام معظم رهبری

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org