قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ دلبستگی به دنیا؛ ريشه همه انحرافات1394/09/25قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوم؛ عوامل فتنه (1)1394/10/02قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سوم؛ عوامل فتنه (2)1394/10/09قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهارم؛ بدعت‌گذاري نتيجه تبعيت از هواي نفس1394/10/16قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه پنجم؛ نقش شیطان در انحرافات1394/10/23قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه ششم؛هوای نفس؛ اصلی‌ترین عامل انحراف1394/10/30قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفتم؛ هوای نفس مذموم يا مطلوب؟1394/11/07قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هشتم؛ ملاک ارزش‌یابی کارها1394/11/14قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نهم؛ مراتب ارزش کارها1394/11/21قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دهم؛ دنیا؛ مطلوب و مذموم1394/11/28قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه یازدهم؛ اصالت آخرت و ابزاربودن دنيا1394/12/05قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه دوازدهم؛ نگاه ابزاری به دنیا1394/12/12قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه سیزدهم؛ دنیا و آخرت1395/01/18قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه چهاردهم؛ از آخرت‌باوري تا آخرت‌طلبي1395/01/25قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل
جلسه پانزدهم؛ چگونه از شر دنیا راحت بشویم؟!1395/02/01قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه شانزدهم؛ کشت‌زار دنیا1395/02/08قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هفدهم؛ امکان جمع دنیا و آخرت1395/02/15قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه هجدهم؛ شیطان‌شناسی1395/02/22قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه نوزدهم؛ شیطان‌شناسی (2)1395/02/29قم، دفتر مقام معظم رهبری
جلسه بيستم؛ مهار هواي نفس1395/03/20قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ويکم؛ ضرورت ايمان براي مهار نفس1395/03/21قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ودوم؛ هواپرستي؛ ريشه انحراف و سقوط1395/03/22قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وسوم؛ هواپرستی؛ ریشه فساد و افساد1395/03/23قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وچهارم؛ چگونه بر هوای نفس غالب شویم؟1395/03/24قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وپنجم؛ درجات و پيامدهاي متابعت و مخالفت با هوای نفس1395/03/25قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وششم؛ دنيا براي آخرت1395/03/26قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وهفتم؛ نسبت ميان دنیا و آخرت1395/03/27قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بیست‌وهشتم؛ دنيا؛ خانه‌اي در محاصره بلاها1395/03/28قم، دفتر مقام معظم‌رهبری
جلسه بيست‌ونهم؛ نعمت‌ها و بلاها؛ وسیله امتحان1395/03/29قم، دفتر مقام معظم رهبري2فایل
جلسه سي‌ام؛ دنیا در روايات اهل‌بيت عليهم‌السلام1395/03/30قم، دفتر مقام معظم رهبري2فایل
جلسه سي‌ويکم؛ آثار حب دنیا در نگاه روایات ائمه علیهم‌السلام1395/03/31قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌ودوم؛ حقارت دنیا1395/04/01قم، دفتر مقام معظم رهبري2فایل
جلسه سي‌وسوم؛ دنیا شبيه چيست؟1395/04/02قم، دفتر مقام معظم رهبري2فایل
جلسه سي‌وچهارم؛ تشبيهات و تمثلات دنیا و آخرت در روايات اهل بيت‌عليهم‌السلام1395/04/03قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وپنجم؛ سیره انبیا در بهره‌مندي از دنیا1395/04/04قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وششم؛ سیره امیرمؤمنان‌علیه‌السلام در بهره‌مندی از دنیا1395/04/05قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌وهفتم؛ دنیا در کلام امیرمؤمنان‌علیه‌السلام1395/04/06قم، دفتر مقام معظم رهبري2فایل
جلسه سي‌وهشتم؛ اختلاف وظايف در بهره‌مندي از دنیا1395/04/07قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سي‌ونهم؛ زهد؛ کلید همه خوبی‌ها1395/04/08قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهلم؛ جمع‌بندي مباحث درباره حب دنیا1395/04/09قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهل‌ويکم؛نیت؛ رکن ارزش در فلسفه اخلاق الهی1395/04/10قم، دفتر مقام معظم رهبري2فایل
جلسه چهل‌ودوم؛ عرصه‌های فریب شیطان1395/04/12قم، دفتر مقام معظم‌رهبری2فایل
جلسه چهل‌وسوم؛1395/04/13قم، دفتر مقام معظم رهبری2فایل

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org