قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ چشم‌انداز دعاي وداع با ماه رمضان1394/03/29قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دوم؛ رازگويي با بي‌نياز مهربان1394/03/30قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سوم؛ قضا و قدر در نظام احسن1394/03/31قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهارم؛ شکر بنده از خدا و شکر خدا از بنده1394/04/01قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پنجم؛ رنج‌هاي ظاهري، رحمت‌هاي باطني1394/04/02قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه ششم؛ کاخ رحمت با دروازه‌اي به نام توبه1394/04/03قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هفتم؛ پرسودترين معامله1394/04/04قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هشتم؛ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ1394/04/05قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه نهم؛ دعوت‌هاي الهي؛ اسباب سعادت1394/04/06قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دهم؛ رحمت‌هاي معنوي1394/04/07قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه يازدهم؛ شريف‌ترين شب در شريف‌ترين ماه1394/04/08قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه دوازدهم؛ خداي نزديک1394/04/09قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه سيزدهم؛ جايگاه و چرايي وداع با ماه رمضان1394/04/10قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه چهاردهم؛ بزرگ‌ترین ماه خدا و عید دوستان خدا 1394/04/11قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه پانزدهم؛ گفتگوی عاشقانه با ماه رمضان1394/04/13قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه شانزدهم؛ انعکاس دلبستگي‌ها در آينه ماه رمضان1394/04/14قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هفدهم؛ لطايفي درباره شب قدر1394/04/15قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه هجدهم؛ علم امام1394/04/16قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه نوزدهم؛ ولايت خدا بر اهل ماه رمضان1394/04/17قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيستم؛ آداب بندگي 1394/04/18قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ويکم؛ نعمت‌هايي که مي‌توانند نقمت شوند1394/04/19قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ودوم؛ بلندپروازی حکیمانه در مقام دعا1394/04/20قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وسوم؛ توبه نصوح1394/04/21قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وچهارم؛ لطايفي درباره صلوات1394/04/22قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وپنجم؛ چرا صلوات بفرستيم؟1394/04/23قم، دفتر مقام معظم رهبري

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org