قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

پیوندهای مرتبط >>> کتاب: ره‌توشه جلد اول

                                         کتاب: ره‌توشه جلد دوم

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول: كيفيت بندگى و راه رستگارى1371/07/15قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه دوم: لزوم بهره‌گيرى صحيح از نعمتهاى خداوند1371/07/23قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سوم: درك صحيح از واقعيت هاى زندگى و استفاده بهينه از عمر1371/07/29قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه چهارم: توصيه پيامبر به استفاده شايسته از توانايى‌هاى فعلى1371/08/06قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه پنجم: نكوهش تحصيل علم براى اهداف دنيوى1371/08/13قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه ششم: عظمت و وسعت حقوق نعمت‌هاى خداوند و لزوم توجه به وظايف1371/08/20قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه هفتم: بيدارى و هوشيارى مؤمن1371/08/27قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه هشتم: همسويى قول و عمل و پاسدارى زبان1371/09/11قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه نهم: ارزش و اهميت نماز و تفاوت درجات بهشتيان1371/09/25قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه دهم: پيشگامان بهشت و منزلت برخى از تكاليف و درجات بهشت1371/10/02قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه یازدهم: اهميت و نقش خوف و حزن «1»1371/10/09قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه دوازدهم: اهميت و نقش خوف و حزن «2»1371/10/16قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سیزدهم: خردى و كوچكى دنيا، و اهميت آخرت نگرى1371/10/23قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه چهاردهم: ستايش آخرت خواهى، زهد و بصيرت در دين و نكوهش دنيا طلبى1371/11/14قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه پانزدهم: حكمت، بصيرت و گوشه‌اى از سيره عملى پيامبر1371/11/21قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه شانزدهم: خطر دوستى مال و مقام و ستايش قناعت و ساده زيستى1372/08/12قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه هفدهم: آثار گريه براى آخرت، گشادگى قلب مؤمن و تقوا مدارى1372/08/19قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه هجدهم: بزرگداشت عظمت و جلال پروردگار1372/08/26قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه نوزدهم: عظمت مقام خداوند در نظر فرشتگان1372/09/03قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیستم: توصيف پيامبر(صلى الله عليه وآله)از بهشت و جهنم1372/09/11قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و یکم: اهميت تفكر و لزوم حفظ عوامل غفلت‌زدا1372/10/01قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و دوم: گستره حق و باطل1372/10/08قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و سوم: فقيه كامل و نمود رفتارى اعتقاد به توحيد افعالى1372/10/15قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و چهارم: اهميت محاسبه، سنجش اعمال و شرم از خدا1373/07/20قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و پنجم: طريق راهيابى به بهشت و جلوه‌هاى حياى الهى1373/07/27قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و ششم: نقش دعاى خالص و عمل شايسته1373/08/04قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و هفتم: مقام و منزلت بنده خالص در نزد خداوند1373/08/11قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و هشتم: عظمت عبادت و بندگى و تأثير تكوينى آن1373/08/18قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه بیست و نهم: بندگى و عبادت، بزرگترين سرمايه انسان1373/08/25قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی ام: مقام ذكر، معاشرت سازنده و معيار گزينش رفيق1373/09/02قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و یکم: زبان وسيله هدايت و يا گمراهى1373/09/30قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و دوم: نمودهاى بزرگداشت و اجلال خداوند1373/10/14قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و سوم: لزوم حفظ زبان و نكوهش آفات آن1373/10/21قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و چهارم: جلوه عبادت و جايگاه و نقش مساجد در اسلام1374/01/22قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و پنجم: منزلت و مقام تقوا، زهد و ورع1374/01/30قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و ششم: بردبارى، مدارا و توكل از ديدگاه پيامبر1374/02/06قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و هفتم: تدبيرات و تقديرات الهى و نقش اعتقاد و باور راستين1374/02/20قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و هشتم: شناخت خداوند و نظام حكيمانه او1374/02/28قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم
جلسه سی و نهم: ملاك ارزشمندى از نظر خداوند متعال1374/03/03قم، بنیاد فرهنگی باقر العلوم

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org