قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
درس اول: مقدمه معارف 2فایل
درس دوم: تقسيم بندى معارف قرآن
درس سوم: خداشناسى 2فایل
درس چهارم: خداشناسى استدلالى
درس پنجم: خدا شناسي فطري است2فایل
درس ششم: توحيد فطرى 2فایل
درس هفتم: نصاب توحيد 2فایل
درس هشتم: نصاب توحيد
درس نهم: نصاب توحيد
درس دهم: نصاب توحيد 2فایل
درس يازدهم: توحيد ذاتى، صفاتى، افعالى 2فایل
درس دوازدهم: خدا را تا چه اندازه مى توان شناخت؟ 2فایل
درس سيزدهم: نصاب توحيد 2فایل
درس چهاردهم: كليات افعال الهى 2فایل
درس پانزدهم: اصل عليت در قرآن 2فایل
درس شانزدهم: اصل عليت در قرآن 2فایل
درس هفدهم: دفعى و تدريجى در افعال الهى 2فایل
درس هجدهم: اراده و كلام خدا 2فایل
درس نوزدهم: قدرت و اراده الهى 2فایل
درس بيستم: هدف افعال الهي(1) 2فایل
درس بيست و يکم: هدف افعال الهي(2) 2فایل
درس بيست و دوم: هدف آفرينش(1) 2فایل
درس بيست و سوم: هدف آفرينش(2) 2فایل
درس بيست و چهارم: مراتب فعل الهي(1) 2فایل
درس بيست و پنجم: مراتب فعل الهي(2) 2فایل
درس بيست و ششم: تقدير الهي(1) 2فایل
درس بيست و هفتم: تقدير الهي(2) 2فایل
درس بيست و هشتم: قضاء الهي(1) 2فایل
درس بيست و نهم: قضاء الهي(2) 2فایل
درس سي‌ام: انسان شناسي(1) 2فایل
درس سي و يکم: انسان شناسي(2) 2فایل
درس سي و دوم: آفرينش انسان(1) 2فایل
درس سي و سوم: آفرينش انسان(2) 2فایل
درس سي و چهارم: مقام انسان(1) 2فایل
درس سي و پنجم: مقام انسان(2) 2فایل
درس سي و ششم: خلافت الهي(1) 2فایل
درس سي و هفتم: خلافت الهي(2) 2فایل
درس سي و هشتم: اختيار و انتخاب(1) 2فایل
درس سي و نهم: اختيار و انتخاب(2) 2فایل
درس چهلم: ماهيت زندگي دنيا 2فایل
درس چهل و يکم: رابطه زندگي انسان با مبداء و معاد 2فایل
درس چهل و دوم: زندگي بعد از مرگ(1) 2فایل
درس چهل و سوم: زندگي بعد از مرگ(2) 2فایل
درس چهل و چهارم: زندگي بعد از مرگ(3) 2فایل
درس چهل و پنجم: زندگي بعد از مرگ(4) 2فایل
درس چهل و ششم: زندگي بعد از مرگ(5) 2فایل
درس چهل و هفتم: زندگي بعد از مرگ(6) 2فایل
درس چهل و هشتم: هدايت الهي 2فایل
درس چهل و نهم: تکليف الهي 2فایل
درس پنجاهم: سنت‌هاي الهي(1) 2فایل
درس پنجاه و يکم: سنت‌هاي الهي(2) 2فایل
درس پنجاه و دوم: سنت‌هاي الهي(3) 2فایل
درس پنجاه و سوم: سنت‌هاي الهي(4) 2فایل
درس پنجاه و چهارم: سنت‌هاي الهي(5) 2فایل
درس پنجاه و پنجم: سنت‌هاي الهي(6) 2فایل
درس پنجاه و ششم: کمال نهايي انسان(1) 2فایل
درس پنجاه و هفتم: کمال نهايي انسان(2) 2فایل
درس پنجاه و هشتم: قرب الهي 2فایل
درس پنجاه و نهم: راه قرب الهي 2فایل
درس شصتم: ايمان و عمل(1) 2فایل
درس شصت و يکم: ايمان و عمل(2) 2فایل
درس شصت و دوم: سرشت خير و شر(1) 2فایل
درس شصت و سوم: سرشت خير و شر(2) 2فایل
درس شصت و چهارم: علل کجروي(1) 2فایل
درس شصت و پنجم: علل کجروي(2) 2فایل
درس شصت و ششم: انسان سازي قرآن(1) 2فایل
درس شصت و هفتم: انسان سازي قرآن(2) 2فایل
درس شصت و هشتم: برنامه‌هاي عبادي قرآن 2فایل
درس شصت و نهم: ياد خدا 2فایل
درس هفتادم: دعا 2فایل
درس هفتاد و يکم: احکام فردي قرآن(1) 2فایل
درس هفتاد و دوم: احکام فردي قرآن(2) 2فایل
درس هفتاد و سوم: احکام اجتماعي اسلام(1) 2فایل
درس هفتاد و چهارم: احکام اجتماعي اسلام(2) 82فایل
درس هفتاد و پنجم: احکام اجتماعي اسلام(3) 2فایل
درس هفتاد و ششم: احکام اجتماعي اسلام(4) 2فایل
درس هفتاد و هفتم: احکام اجتماعي اسلام(5) 2فایل
درس هفتاد و هشتم: احکام اجتماعي اسلام(6) 2فایل
درس هفتاد و نهم: احکام اجتماعي اسلام(7) 2فایل
درس هشتادم: احکام اجتماعي اسلام(8) 2فایل
درس هشتاد و يکم: تساوي حقوق(1) 2فایل
درس هشتاد و دوم: تساوي حقوق(2) 2فایل
درس هشتاد و سوم: حقوق اقليتها 2فایل
درس هشتاد و چهارم: حقوق بين الملل 2فایل
درس هشتاد و پنجم: احکام اقتصادي قرآن(1) 2فایل
درس هشتاد و ششم: احکام اقتصادي قرآن(2) 2فایل
درس هشتاد و هفتم: احکام اقتصادي قرآن(3) 2فایل
درس هشتاد و هشتم: احکام اقتصادي قرآن(4) 2فایل
درس هشتاد و نهم: احکام اقتصادي قرآن(5) 2فایل
درس نودم: احکام اقتصادي قرآن(6) 2فایل
درس نود و يکم: احکام اقتصادي قرآن(7) 2فایل
درس نود و دوم: احکام اقتصادي قرآن(8) 2فایل

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org