قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ دوستان برگزیده خدا در پیکار با نفس85/09/ 082فایل
جلسه دوم؛ اندوه و ترس، لباسی بر قامت دوستان خدا85/09/ 152فایل
جلسه سوم؛ اندوه و ترسی، لباسی بر قامت دوستان خدا (2)85/09/ 222فایل
جلسه چهارم؛ بينش انساني و ياد الهي85/09/292فایل
جلسه پنجم: لذّات و شهوات‏؛ از نگاه قرآن85/10/062فایل
جلسه ششم: شاخص‌‏هاي خداپرستى و هواپرستي85/10/132فایل
جلسه هفتم: راه و راهنما85/10/202فایل
جلسه هشتم: اخلاص وعدالت، دو پايه سعادت85/10/272فایل
جلسه نهم: مبغوض‌‏ترين خلايق85/12/092فایل
جلسه دهم: مبغوض‌‏ترين انسان نزد خداوند متعال85/12/ 162فایل
جلسه يازدهم: مبغوض‌‏ترين انسان نزد خداوند متعال‏«2»85/12/ 232فایل
جلسه دوازدهم: مبغوض‌‏ترين انسان نزد خداوند متعال‏«3» (عالم‌نمايان خودپرست)86/01/ 222فایل
جلسه سیزدهم: مبغوض‌‏ترين انسان‏ها نزد خداوند متعال«4» (روند تسلط شيطان بر انسان)86 /01/292فایل
جلسه چهاردهم: مبغوض‌‏ترين انسان‏ها نزد خداوند متعال«5»(غاصبان منصب قضاوت و دادن فتوا‌هاي مختلف برمبناي رأي و هواي نفس)86/02/ 052فایل
جلسه پانزدهم: ويژگي‌هاي مبغوض‌‏ترين انسان‏ها نزد خداوند (اختلاف و انحراف در شناخت حق)86/02/ 122فایل
جلسه شانزدهم: مبغوض‌‏ترين انسان‏ها نزد خداوند «7» (گمراه‌كنندگان و متجاوزان به حقوق مردم)86 /02/ 192فایل
جلسه هفدهم: محبوب‌‏ترين و مبغوض‌‏ترين ‏انسان‏ها نزد خداوند متعال86 /02/ 262فایل
جلسه هجدهم: «بدعت گزاران» (مبغوض‌‏ترين‏؛ انسان‏ها نزد خداوند متعال) 186/03/022فایل
جلسه نوزدهم: جلسه هجدهم: «بدعت گزاران» (مبغوض‌‏ترين‏؛ انسان‏ها نزد خداوند متعال) 286 /03/ 092فایل
جلسه بيستم: جلسه هجدهم: «بدعت گزاران» (مبغوض‌‏ترين‏؛ انسان‏ها نزد خداوند متعال) 3 86/03/162فایل
جلسه بيست و يكم1386/3/232فایل

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org