قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول: شناخت خويش، اساسي‌ترين شناخت1391/06/29قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه دوم: سه گام اساسي در مسير کمال حقيقي1391/07/05قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه سوم: مراتب معرفت خدا1391/07/12قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه چهارم: آثار معرفت خدا1391/07/19قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه پنجم: معرفت قلبي به خداوند1391/07/26قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه ششم: معرفتي از سنخ نور 1391/08/03قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه هفتم: نقش ذکر در معرفت قلبي به خداوند1391/08/10قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه هشتم: جايگاه مفاهيم در معرفت قلبي به خداوند1391/09/08قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه نهم: واکاوي حقيقت اميال1391/09/15قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه دهم: تبيين ظهور تدريجي اميال و حکمت آن1391/09/22قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه يازدهم: تعامل شناخت‌ها و اميال در تکامل انسان1391/09/29قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه دوازدهم: سازوکار، عوامل و موانع انتخاب در انسان1391/10/06قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه سيزدهم: رابطه متقابل ايمان و عمل1391/10/27قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه چهاردهم: نقش اعمال جوانجي در تقويت ايمان1391/11/11قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه پانزدهم: رابطه متقابل توکل و ايمان1391/11/18قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه شانزدهم: مبادي شناختي توکل1391/11/25قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه هفدهم: توکل در آیینه قرآن و روایات1391/12/02قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه هجدهم: واکاوي حقيقت توکل1391/12/09قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه نوزدهم: فروعاتي از بحث توکل1391/12/23قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه بيستم:توکل در آینه روایات1392/01/21قم، دفتر مقام معظم رهبرى
جلسه بيست‌ويکم:چرا و بر چه‌کسي توکل کنيم؟1392/01/28قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ودوم:رضا مقامی فراتر از توکل1392/02/04دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وسوم:مبنا، متعلقات، و انواع رضا1392/02/11قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وچهارم:چگونه مي‌توان به مقام رضا رسيد؟1392/02/18قم،‌ دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وپنجم:چرا و چگونه از شرور راضي باشيم؟ 1392/02/25قم، دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وششم:مقام رضا و اختیار انسان1392/03/01دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وهفتم:مقام رضا و شرور عالم1392/03/08دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌وهشتم:مقام رضا در آیینه روایات1392/03/15دفتر مقام معظم رهبري
جلسه بيست‌ونهم:رضوان الهی 1392/03/22دفتر مقام معظم رهبري

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org