قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

سوال :

مشهور است که می گوييم مرگ يعنی جدا شدن روح از بدن. امّا می گوييم مرگ فقط برای بدن مرگ است، و روح نمی‌ميرد. در اين صورت، چه اتفّاقی برای روح می‌افتد؟ آيا اين که در مورد قبر و وحشت و تنهايی قبر می‌گوييم، دليل بر اين است که روح به بدن متّصل خوهد ماند؟

نظر شما درباره اينکه مرگ مربوط به بدن است، نظر صحيحي است و با تفسير اول که مرگ عبارت است از جدا شدن روح از بدن منافاتي ندارد؛ اما حيات در عالم برزخ (طبق نظر تأييد شده) عبارت است از تعلق روح به بدن برزخي که جرم فيزيکي ندارد.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org