اهل بيت انسان كامل و كاملترين انسانهايند

آيا مي توان اهل بيت را کاملترين انسانها ناميد يا بايد آنان را انسان کامل بناميم وآيا اين دو با هم متفاوتند؟

به عقيده شيعه، اهل بيت (چهارده معصوم) ـ‌عليهم السلام‌ـ کاملترين انسان‌ها هستند و طبعاً انسان کامل هم خواهند بود.