قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

 

 

آموزش فلسفه

جلد اول

 

 

 

آيت‌الله محمدتقي مصباح يزدي

 

 

مصباح يزدى، محمدتقى، 1313 ـ

آموزش فلسفه / محمدتقى مصباح يزدى؛ قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)، 1391.

2 ج. (انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره) ؛ 824؛ فلسفه؛ 96) /// مجموعه آثار؛ 1/3؛ فلسفه اسلامي؛ 3)

1. فلسفه. الف.انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره) .

6 م 22 ف  / 99 B

 

 

 

آموزش فلسفه جلد اول (مشکات)

مؤلف: آيت‌الله محمدتقى مصباح يزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)

چاپ: زم‌زم

نوبت و تاريخ چاپ: پنجم، پاییز 1398

شمارگان : 500

قيمت: 48000 تومان

 

مركز پخش : قم، خيابان شهدا، کوي ممتاز، پلاک 38.

تلفن و نمابر: 37742326-025

5-602-411-964-978 :شابک

كليه حقوق براى ناشر محفوظ است

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
مقدمهٔ مؤلف
بخش اوّل: مباحث مقدماتي
درس دوم: نگاهي به سير تفكر فلسفي (از آغاز تا عصر اسلامي)
درس سوم: نگاهي به سير تفكّر فلسفي(در دو قرن اخير)
درس چهارم: معاني اصطلاحي علم و فلسفه
درس پنجم: فلسفه و علوم
درس ششم: فلسفه چيست؟
درس هفتم: موقعيّت فلسفه
درس هشتم: روش تحقيق در فلسفه
درس نهم: رابطه ميان فلسفه و علوم
درس دهم: ضرورت فلسفه
بخش دوّم: شناخت‏ شناسي
درس دوازدهم: بداهت اصول شناخت ‏شنا‌سي
درس سيزدهم: اقسام شناخت
درس چهاردهم: علم حصولي
درس پانزدهم: اقسام مفاهيم كلّي
درس شانزدهم: حس گرايي
درس هفدهم: نقش عقل و حس در تصوّرات
درس هيجدهم: نقش عقل و حس در تصديقات
درس نوزدهم: ارزش شناخت
درس بيستم: ارزشيابي قضاياي اخلاقي و حقوقي
بخش سوّم: هستي‏ شناسي
درس بيست و دوم: مفهوم وجود
درس بيست و سوم: واقعيّت عيني
درس بيست و چهارم: وجود و ماهيّت
درس بيست و پنجم: احكام ماهيّت
درس بيست و ششم: مقدّمه­ ي اصالت وجود
درس بيست و هفتم: اصالت وجود
درس بيست و هشتم: وحدت و كثرت
درس بيست و نهم: وحدت و كثرت در وجود عيني
درس سي‏ ام: مراتب وجود

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org