قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

 

تقويت عقايد دينى، پادزهرى براى پيش گيرى از انحراف

اما بخش ديگرى از آفتهايى كه براى انسان پيش مى آيد مربوط به شناخت، عقيده و فكر است. در برابر اين گونه آفات بايد بكوشيم عقايد خود را با دلايل روشن و منطقى اثبات كنيم و به عقايد تقليدى كه از پدر و مادر يا از محيط فرا گرفته ايم، اكتفا نكنيم. و به خصوص در اين روزگار، پاسخ شبهاتى را كه در زمينه مسائل اعتقادى و معرفتى مطرح مى شود، ياد بگيريم. يكى از اوجب واجبات، به خصوص براى نسل جوان ما، اين است كه سعى كنند عقايد دينى خود را تقويت كرده و پاسخ شبهه ها را ياد بگيرند. پدر و مادرها، مربّيان و كسانى كه دلسوز جوانان هستند و براى آينده انقلاب نگران هستند، بايد بدانند يكى از بزرگترين وظايف آنها اين است كه زمينه تقويت عقايد نوجوانان و جوانان را فراهم كنند. گرچه مراسم عزادارى ضامن بقاء اسلام و بزرگترين افتخار ما شيعيان و بهترين وسيله اى است كه دين ما را حفظ كرده و ان شاءالله بعد از اين هم خواهد بود، ولى گاهى از ميان كسانى كه در عزاداريها هم شركت مى كنند، بعضى افراد دچار انحرافاتى مى شوند. براى اينكه در برابر اين گونه انحرافات فكرى و عقيدتى مصونيت پيدا كنيم، بايد بر خود لازم كنيم كه مطالعاتى در زمينه عقايد داشته و در پى يافتن پاسخ براى شبهاتى كه مطرح مى شود، باشيم. بحمداللّه در اين زمينه كتاب و مقاله زياد نوشته شده و سخنرانيهاى خوبى هم ايراد شده است. بايد اهتمام داشته باشيم اين مطالب را ياد بگيريم. جدى نگرفتن عقايد با ضعف عقيده، انحراف تدريجى و ـ خداى ناكرده ـ سقوط در وادى كفر و ضلالت مساوى است. اين وظيفه زمانى اهميت بيشترى پيدا مى كند كه ما متوجه شويم كه افرادى درصدد تضعيف عقايد جوانان ما هستند. البته اينكه گفتم جوانان، به اين دليل است كه آنها بيشتر در معرض خطر هستند، و گرنه براى پيرمردها هم، چنين خطراتى وجود دارد. چه بسا كسانى كه در سن پيرى كافر شدند. اين گونه نيست كه هر كس سنى از او گذشت، مصونيت پيدا مى كند. به هر حال، دستهاى مرموزى در كار است تا عقايد دينى مردم را تضعيف كنند. البته اين امر تازگى ندارد. اين كارى است كه شيطان قسم خورده است كه آن را به عهده بگيرد و تا پايان زندگى بشر بر روى زمين، آن را ادامه دهد و تا جايى كه توان داشته باشد از انجام آن كوتاهى نمى كند; هر روز هم بر تجربياتش افزوده شده راههاى بهترى را براى گمراه كردن مردم پيدا مى كند و شبهه هاى جديدتر، جذابتر و گمراه كننده ترى مطرح مى كند. اين يك واقعيت است. اين ما هستيم كه بايد در برابر شبهه ها مصونيت پيدا كنيم. با توجه به اهميت اين مسائل، قصد دارم در اين جلسات بخشى از اين شبهات گمراه كننده را كه بسيارى از جوانان ما را در معرض گمراهى قرار داده است مطرح كنم و در حد توان گوينده و ظرفيت مجلس آنها را بررسى كنم. در ابتدا سير منطقى و تاريخى القاء شبهه ها را در زمان خودمان به عرض عزيزان مى رسانم تا با توضيح مختصرى متوجه شويد كه اين شبهه ها به صورت طبيعى ابتدا از كجا شروع شده و چگونه دنبال مى شود. هنگامى كه سير زمانى القاء اين شبهه ها توسط شاگردان شيطان را بررسى مى كنيم، متوجه مى شويم كه اتفاقاً ترتيب زمانى با ترتيب منطقى هماهنگ بوده است.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org