قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

استدلالى ديگر براى اثبات پلوراليزم

شبهه ديگرى كه براساس آن گفته مى شود كه خود اسلام بين مسلمان و غيرمسلمان تفاوتى نگذاشته است اين است كه همچنان كه مى دانيد، اسلام اجازه داده است كه يهودى، نصرانى و زرتشتى در كشور اسلامى و در پناه دولت اسلامى، در امنيت زندگى كنند. پيروان اين اديان كه "اهل ذمه" ناميده مى شوند، جان و مالشان محترم است و دولت اسلامى بايد از آنها دفاع كند; همچنان كه از مسلمان ها حمايت مى كند. آن كلام اميرالمؤمنين(عليه السلام) را شنيده ايد كه هنگامى كه شنيد اصحاب معاويه به محلى كه در آنجا اهل ذمه زندگى مى كردند حمله كرده اند، و خلخالى را از پاى دخترى يهودى يا زرتشتى كشيده اند، فرمود: جا دارد كه مسلمان از اين غصه جان بدهد كه در حوزه حكومت اسلامى به دختر اهل كتاب و ذمى جسارت كنند و خلخال از پايش بكشند يا گوشواره از گوشش درآورند. آن حضرت فرمود: اگرمؤمن از اين غصه بميرد جا دارد. طرفداران كثرت گرايى دينى يا پلوراليسم مى گويند اسلام بين مسيحى، يهودى و مسلمان تفاوتى نگذاشته و گفته است ما از غصه ظلمى كه حتى به يك يهودى هم مى شود، بايد بميريم. پس تفاوتى بين اديان نيست; آنها حق دارند كه يهودى يا مسيحى بمانند; چون اسلام براى آنها احترام قائل شده و مال و جانشان را محترم شمرده است. اين هم شبهه ديگرى در مورد پلوراليسم است.

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org