قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
جلسه اول؛ مفهوم و جایگاه تزکیه2فایل
جلسه دوم؛ نفس و تزکیه آن2فایل
جلسه سوم؛ تکامل و تنازل نفس2فایل
جلسه چهارم؛ کمال نهایی انسان: قرب الی الله2فایل
جلسه پنجم؛ عبودیت راز کمال انسان
جلسه ششم؛ خودپرستی عالم سقوط2فایل
جلسه هفتم؛ در جست‌وجوی هویت انسانی
جلسه هشتم؛ خروج از غفلت2فایل
جلسه نهم؛ عوامل غفلت2فایل
جلسه دهم؛ یاد خدا هویت‌بخش انسان
جلسه یازدهم؛ ذکر لفظی و ذکر قلبی2فایل
جلسه دوازدهم؛ راهی برای ذکر قلبی2فایل
جلسه سیزدهم؛ مانعی مهم برای ذکر2فایل
جلسه چهاردهم؛ اهمیت تفکر در سیر معنوی2فایل
جلسه پانزدهم؛ مقایسه دنیا و آخرت2فایل
جلسه شانزدهم؛ دنیا از دیدگاه اسلام2فایل
جلسه هفدهم؛‌ نقش ایمان و عمل صالح در تکامل انسان2فایل
جلسه هجدهم؛ متعلق و مراتب ایمان2فایل
جلسه نوزدهم2فایل
جلسه بیستم؛ راه‌های تقویت ایمان
جلسه بیست و یکم؛ راه‌های تقویت ایمان2فایل
جلسه بیست و دوم؛ تحلیل رابطه ایمان و عمل2فایل
جلسه بیست و سوم
جلسه بیست و چهارم؛ گناه عامل سقوط انسان2فایل
جلسه بیست و پنجم؛ نماز سرّ تکامل
جلسه بیست و ششم؛ نقش نیت در تعالی و سقوط انسان
جلسه بیست و هفتم؛ ریا2فایل
جلسه بیست و هشتم2فایل
جلسه بیست و نهم؛ نیت و مراتب آن2فایل
جلسه سی ام؛ در جست‌وجوی روح نماز
جلسه سی و یکم2فایل
جلسه سی و دوم؛ در جست‌وجوی روح نماز
جلسه سی و سوم؛ نماز خاشعان2فایل
جلسه سی و چهارم؛ راهی برای خشوع در نماز (1)2فایل
جلسه سی و پنجم
جلسه سی و ششم
جلسه سی و هفتم؛ راهی برای خشوع در نماز (2)
جلسه سی و هشتم؛ راهی برای خشوع در نماز (3)

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org