قال علي عليه‌السلام : إِنَّهُ لَيْسَ لِأَنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِيعُوهَا إِلَّا بِهَا؛ امير مومنان عليه‌السلام مي‌فرمايند: همانا براي شما بهايي جز بهشت نيست، پس به کمتر از آن نفروشيد. (نهج‌البلاغه، حکمت456)

يك عمر مى توان سخن از زلف يار گفت *** در بند آن مباش كه مضمون نمانده است1

از حسين(عليه السلام) مى توان دريا، دريا سخن گفت كه گفته هاى پيشين، قطره اى از اين بحر بى پايان است. در كلام حسين(عليه السلام) مى توان آسمان، آسمان باورهاى مقدس يافت كه باورهاى امروز ما تنها بخشى اندك از آن بيكرانه بشكوه است.

حسين بن على(عليه السلام) كشته عبرت هاست و بهاى بصيرت هاى تاريخ ساز. اگر چه سرشك اشك نمودِ عشق و ارادت به والاترين آرمان آفرينش است امّا آنچه در اين وادى، چونان دُرّى ثمين نمايان است، بلنداى بينش و بصيرت و معرفت به فرهنگ حسينى است; فرهنگى كه احياگر بشر امروز و فرداهاست.

فرهنگ حسين، ترجمان فرهنگ محمدى و علوى است و "اصلاحِ" هر آنچه به خود رنگ "فساد" گرفته است.

آن گاه كه در كوچه پس كوچه هاى حيرت و زير رگبار شبهات و هجوم فرهنگ بيگانه جوانانى را مى بينى كه كشكولى از پرسشهاى بى پاسخ بر دست گرفته و قدم هاى لرزان خويش را بر وادى معرفت مى گذارند بى اختيار در آرزوى آمدن مردى با كوله بارى از پاسخ هاى عقلانى به سر خواهى برد و آن گاه كه سايه انديشه نورانى اش را بر باورهاى آسمانى مى بينى، آرامشى صد چندان مى يابى و نظاره گر قدم هاى ثابت و محكم جوانان خواهى بود.

اينك، كتابى كه پيش روى داريد مجموعه اى است از پاسخ هايى كه سالها در انتظار آن بوديم; پاسخ هايى كه زنگار شك و ترديد را بزدايد و راهى روشن فرا راه جوانان قرار دهد.

اين اثر كه در تداوم كتاب «آذرخشى ديگر از آسمان كربلا» به همت دفتر پژوهشهاى فرهنگى آماده گرديده، حاصل چهارده مجلس، عاشقانه گرد هم آمدن و عارفانه از تاريخ كربلا و كربلائيان سخن گفتن است; چهارده مجلس در كنار استادى كه چراغ (مصباح) هدايت را در برابر ديدگان متحير و ناآرام جوانان فرا نهاد تا حقيقت را ديده و ردّ پاى تاريك شبهه را از حق باز شناسند و در صراط مستقيم و نه صراط هاى نامستقيم پاى نهند.

شناخت و معرفت، بهترين ثمره اين نشست ها بود و چه زيباست كه اين ميوه شيرين، همان عطيّه راز آلود خداوندى بر بندگان شايسته خود، جاودانه بماند و بر صفحات سپيد تاريخ بنشيند تا فرداى بشريت نيز خود را بر سر اين سفره آسمانى بيابد; سفره اى مالامال از معرفت و عشق و در كنار امام معرفت ها، حسين بن على(عليه السلام).

آنچه در اين محافل بيان شد، شبهات كور دلانى بود كه ناديده حقيقت، دل به (شبهه) شبه حق سپردند و تلاشى بس طاقت فرسا براى ربودن انديشه هاى تازه جوانه زده داشتند. طرح شبهات و ارائه پاسخى منطقى با ابزارى چون عقل و نقل و فطرت، هنرى است كه در اين كتاب به زيباترين وجه نمايان شده است و استاد با كمال سخاوت از خرمن دانش و بينش خود ديدگان رهپويان حقيقت را سبز و پويا مى سازد. آرى آن گاه كه حقيقت را بى پرده ببينى، با ديدن باطل و حقيقت نماها فرياد برمى آورى و محفل دروغين لاف زنان را بر هم مى زنى و كلام تو آذرخشى مى شود كه در آسمان پديدار مى گردد تا هم روشنگر راه باشد و هم درهم كوبنده بيراهه ها. به راستى كه:

كِى شعر تر انگيزد؟ خاطر كه حزين باشد *** يك نكته از اين معنا گفتيم و همين باشد2

 

 


1. صائب تبريزى.

2. حافظ.

عنوانتاریختوضیحصوتیتصویری
مقدمه
طرح يك پرسش
نگاهى به جامعه و مسلمانان صدر اسلام
بنى اميه در كمين خلافت
مسلمانان دنياپرست
عبرت هاى تاريخ
مرورى بر مباحث پيشين
حفظ اسلام، اولويت اول اميرالمؤمنين على(عليه السلام) در همه حال
خلافت و صلح امام حسن(عليه السلام)
از صلح حسنى تا قيام حسينى
نهضت عاشورا، الگوى انقلاب اسلامى ايران
خطر انحراف در كمين انقلاب
لزوم همراهى شعور و شعار در مراسم محرّم و عاشورا
مسلمانان نمازخوان، قاتلان امام حسين(عليه السلام)!
تقليد ناروا
دو منشأ فتنه هاى اجتماعى
مفاهيم متشابه، ترفندى براى فتنه
مرورى بر مباحث پيشين
تحميل رأى خود بر قرآن
شرايط متغير اجتماعى و وظيفه هدايت فكرى جامعه
تطميع و نفاق، دو عامل مهم در شكل گيرى فاجعه كربلا
ما در كدام صف هستيم: سپاه حسين(عليه السلام) يا سپاه كوفه؟
مقدمه
اوج صعود و سقوط در كربلا
وراثت و محيط، تنها عوامل صعود و سقوط انسان؟
بررسى اين نظريه با توجه به آيات قرآن
ميهمان در مذبح ميزبان!
ناآگاهى و دنياطلبى، دو عامل مهم انحراف
ارتباط بين «بايد»ها و «هست»ها
مرورى بر مطالب جلسه پيشين
علت تفاوت گروه هاى هم سان از نظر وراثت و محيط
نقد ديدگاه جامعه شناسان در تحليل حادثه كربلا
تحليل اين رخداد از منظر معارف اسلامى
پاسخ سيدالشهدا(عليه السلام) به تحليل جامعه شناسان
پيام مهم امام حسين(عليه السلام) در شب و روز عاشورا
مقدمه
آيا مردم، سيدالشهدا(عليه السلام) را نمى شناختند؟
مسلمانان ظاهرى
ياران على(عليه السلام) قاتلان حسين(عليه السلام)!
مؤمنان واقعى هم جاذبه دارند و هم دافعه
ضعف معرفت، عاملى مهم در سقوط و انحراف مسلمانان در طول تاريخ
مرورى بر مباحث پيشين
تقويت عقايد دينى، پادزهرى براى پيش گيرى از انحراف
ارزش ها و اعتقادات دينى چگونه كنار زده مى شوند؟
نفى ارزش ها و اعتقادات دينى به بهانه اختلاف فتوا
سير تحوّل شبهه ها
ترفندها و شبهه هايى ديگر براى نفى ارزش ها و عقايد دينى
آيا فهم دين به علما و مجتهدان اختصاص دارد؟
پاسخ اين شبهه
نمونه اى از فهم و تفسير قرآنِ يك غير متخصص
كافى نبودن قرآن براى فهم همه معارف و احكام اسلام
روش اجتهادى در كشف احكام اسلام
شبهه قرائت هاى مختلف
مرورى بر مطالب جلسه پيشين
پيشينه شبهه تعدد قرائت ها
متشابهات قرآن و شبهه تعدد قرائت ها
شبهه تعدد قرائت ها در اسلام
پاسخ شبهه تعدد قرائت ها
اختلاف در احكام دين، نه در مبانى و اصول
چكيده بحث
شبهه «برحق بودن همه اديان»
تمسك به آيه 62 بقره و 17 حج براى اثبات پلوراليزم دينى
نقد استدلال مذكور
اشكالى ديگر بر استدلال مذكور
استدلالى ديگر براى اثبات پلوراليزم
پاسخ اين استدلال
رفع يك استبعاد
خلاصه بحث
بيان شبهه تأويل در دين
پاسخ شبهه
بحث «زبان دين»
مشكل امام زمان(عليه السلام) با اهل تأويل
شيطانى ترين شبهه: قرائت هاى مختلف
شبهه عدم نياز بشر به شريعت در عصر حاضر
استدلال عقلى و نقلى بر اين شبهه
آيا عقل بشر مى تواند از راهنمايى وحى بى نياز شود؟
پاسخ گويى دين به نيازهاى جديد بشر
تفاوت نسخ احكام با اجراى احكام حكومتى و ثانوى
پاسخ استدلال نقلى
در پرتو آذرخش
سخن آخر
بيان شبهه
دليل نقلىِ شبهه و پاسخ آن
وحى قرآنى، سالم از هر تغيير و تحريف
دليل برون دينى
پاسخ به دليل برون دينى
داستان يك كرامت
مرورى بر مطالب جلسه پيشين
شبهه انكار عصمت پيامبر(صلى الله عليه وآله) و ائمه(عليهم السلام)
پاسخ شبهه
پرسش و پاسخ

آدرس: قم - بلوار محمدامين(ص) - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) پست الكترونيك: info@mesbahyazdi.org